Spolupracujeme s různými organizacemi v rámci akcí Komunitního centra.

 

Jihoměstskou sociální a.s.

Děkujeme Jihoměstské sociální za podporu, a organizaci zajímavých akcí pro seniory v našich společných prostorách.

 

Městská část Praha 11

Děkujeme Městské části Praha 11 za podporu při dalším rozvoji našeho Komunitního centra.

 

Spolupráce  s KPZ 

Komunitou podporované zemědělství

Děkujeme KPZ, že do našeho centra dováží BIO zeleninu ze Svobodného statku.

 

Spolupráce s Pralets

Lokální pražská měna, která otevírá možnosti výměnného obchodu.

 

Spolupráce s firmou Dobrý produkt 

Možnost objednat si u nás kvalitní mléčné produkty od firmy Dobrý produkt.

 

Podpora Klub Svobodných Matek 

Spolupráce v rovině komisního prodeje výrobků od Svobodných matek.